Vuurstof helpt mensen groeien

"De loopbaanbegeleiding heeft me doen stilstaan bij mezelf en mijn job. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Matthias hangt bijvoorbeeld niet vast aan oefeningen. Dat maakt het traject persoonlijker en bruikbaar in de praktijk.“

— Anoniem

Vuurstof voor individuen

Loopbaanbegeleiding

Wanneer je al te lang in dezelfde job of organisatie zit, kan je een gevoel van stilstand of status quo ervaren. Er kan onderlinge spanning ontstaan in je relatie met collega’s en leidinggevende of in de uitoefening van je functie. Je kan het gevoel hebben dat je je talenten niet of te weinig kan benutten,…

Het is goed om af en toe jezelf en je context in vraag te stellen. Wat was de drive waarmee je aan je opdracht begon en is die drive er nog steeds?

Hiervoor hoef je niet op je werkgever te wachten. De VDAB-loopbaancheques geven je de mogelijkheid om je zoektocht in eigen handen te nemen. Vuurstof begeleidt individuen in deze professionele groei.

Welke thema's?

Het is een groot misverstand dat loopbaancoaching enkel dient om een nieuwe job te zoeken. Dat kan natuurlijk de reden zijn, maar er zijn tal van redenen waarom jij nood kan hebben om begeleiding te zoeken:

– te hoge werkdruk

– moeilijke relaties met (een) collega(‘s), teamleider(s),…

– geen voldoening, plezier of uitdaging in de job

– kwaliteiten en sterktes anders/beter inzetten in de organisatie

– evenwicht tussen werk en privé herstellen

– vragen over promoti/demotie als leidinggevende

Mocht je twijfelen, leg je je vraag gewoon voor en dan bekijken we samen of deze past in het kader van een VDAB-loopbaanbegeleiding.

Voor wie is het?

Als je in Vlaanderen of Brussel woont en/of werkt, minimum 7 jaar werkervaring hebt en voltijds, deeltijds of als zelfstandige aan het werk bent op het moment van de aanvraag (uitzonderingen kan je nagaan op de VDAB-website).

Elke 6 jaar kan je een nieuwe loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques.

Voor wie niet aan de voorwaarden van deze algemene loopbaancheques voldoet en ervaring heeft binnen de professionele sector podiumkunsten en muziek, is een aparte regeling mogelijk. We bespreken dit tijdens het intakegesprek.

Hoe werkt het?

Je hebt recht op 7u loopbaanbegeleiding verdeeld over twee cheques. Je betaalt maar 40 euro per loopbaancheque, dus 10 euro per uur. Dit is voordelig, want de reële waarde bedraagt 169 euro per uur.

Je neemt contact op met Vuurstof en in een gratis intakegesprek beschrijf ik je kort mijn aanpak en wat er allemaal bij komt kijken. Wanneer je voelt dat het klikt, kan je op het moment zelf of nadien beslissen om een traject te starten.

Je vraagt een loopbaancheque aan via de VDAB.

Wat is mijn aanpak?

Ik ga niet uit van een standaard traject met allerlei vragenlijsten, modellen en testen waaruit de antwoorden op al jouw vragen moeten blijken.

Ik kies voor een individuele aanpak en vertrek van jouw behoeften. Waar zit jij mee en waar wil je naartoe? Op basis daarvan gaan we in gesprek over jezelf, je drempels en overtuigingen en loods ik je al coachend naar je doelstelling. Ik ga ervan uit dat de oplossingen in jou zitten, maar dat je die zelf niet (meer) ziet. Samen gaan we op onderzoek en proberen je uitdagingen scherp te krijgen. Op het einde van het traject heb je een duidelijk zicht op de ontwikkeling die je nog wilt maken en de stappen die je wilt zetten.

Mijn loopbaancoaching doe ik onder de vlag

van het loopbaancenter Inter.Mezzo

in het kader van de VDAB-loopbaancheques.

Zelfgroei

Zit je niet echt met een loopbaanvraag, maar loop je wel tegen drempels aan over jezelf, m.b.t. relaties, gezondheid, zingeving, burn-out, motivatie of bepaalde patronen waar je mee worstelt, kan je uiteraard ook gewoon voor individuele coaching kiezen.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je vraag of wens en bekijken we samen hoe het coachingstraject zou kunnen verlopen. Je krijgt ook meer zicht op mijn aanpak als coach. Een coachingstraject verloopt niet volgens een vaste structuur, maar is aangepast aan jouw vraag, situatie en groeimogelijkheden.

Ja, ik wil een intakegesprek voor coaching

De verbindende kracht van kwetsbaarheid

Heb je ook soms het gevoel verstrikt te zitten in het samenwerken, samenleven of samenzijn met de ander. Je voelt dat je de connectie kwijt bent en staat meer tegenover de ander dan erbij. Dat zorgt voor spanning, frustratie en voor ontgoocheling in de ander, maar ook voor gevoelens van onbegrip, eenzaamheid,… Het sleutelwoord is verbinding: er is nood aan een andere manier van verbinden om terug in contact te komen met elkaar, vanuit een diepere dimensie.

Verbinding is enkel mogelijk via kwetsbaarheid: jezelf kwetsbaar durven openstellen en van daaruit kijken wat er zich aanbiedt, wat er weer mogelijk is. En dat blijkt voor velen een zeer grote drempel te zijn. Dat is een traject waarbij je meer naar binnen gaat in plaats te wachten op de ander.

Daarom onderzoek ik in het project “DE VERBINDENDE KRACHT VAN KWETSBAARHEID” wat de zin van kwetsbaarheid is, wat de redenen en motieven zijn en waar het toe kan leiden. Ik hoop je hiermee te inspireren en te ondersteunen in je zoektocht naar een andere connectie met jezelf en de buitenwereld.

Ja, ik wil meer kwetsbaarheid ontdekken