in company trainingen

COMMUNICATIE

In deze training leer je hoe je op een andere manier kan communiceren. Je leert je eigen communicatiepatronen herkennen en van daaruit nieuwe gewoontes uit te proberen en eigen te maken.

Ik bekijk samen met de deelnemers de interactie tussen mensen en wat nodig is om die zo vlot mogelijk te laten verlopen. We gaan in op de verschillende aspecten zoals verbale en non-verbale communicatie, luisteren, vragen stellen, de omstandigheden, mogelijke ruis,… We behandelen thema’s als feedback en assertiviteit.

De training is opgebouwd in een goed evenwicht tussen inzicht en praktische oefeningen. Theorie wordt tot een minimum beperkt en er wordt vooral in gezet op het leren van en met elkaar.

De training is bedoeld voor zowel medewerkers als voor leidinggevenden die streven naar een betere samenwerking en die open staan om van zelfreflectie hun gedrag aan te passen om zo hun communicatie te verbeteren.

Het thema kan zowel in één- als meerdaagse training worden gegeven. De training wordt op maat gemaakt volgens de behoefte van uw organisatie.

Mogelijke gebruikte methodieken:

 • filmpjes
 • praktische oefeningen
 • groepsgesprekken
 • theoretische modellen (LIFO®, desc, geweldloze communicatie, roos van leary, kernkwaliteiten, etc)
 • checklists en tips
 • interactieve online tools
Ja, ik wil een gratis offerte voor deze in company-training

FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN

Deze training wil een nieuwe feedbackcultuur in een organisatie creëren en ondersteunen. De traditionele kijk op feedback als evaluatie-instrument wordt vervangen door een aanpak van wederzijdse ondersteuning in elkaars groei en versterking van het team. Na de training ben je gemotiveerd om je medewerkers, collega’s en leidinggevende feedback te geven. Je hebt de nodige tools om dit op een verbindende manier te doen en toch een krachtige boodschap te brengen, waarbij je je noden en behoeften uitspreekt.

We verdiepen ons in de voordelen van feedback geven en ontvangen en verzamelen tal van tips waarmee je beter met feedback kan omgaan. We focussen ons niet alleen op het geven van niet-prettige boodschappen, maar ook op het geven van complimenten. En we besteden aandacht aan het ontvangen van feedback.

Theorie wordt tot een minimum beperkt en er wordt vooral ingezet op inzicht en praktijkoefeningen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de praktijk op de werkvloer. In de training focus ik op interactiviteit tijdens het leerproces opdat er vooral van en met elkaar geleerd wordt.

De training is bedoeld voor zowel medewerkers als voor leidinggevenden die betere aansluiting zoeken met elkaar en elkaar willen helpen verbeteren in het functioneren en samenwerken.

De thematiek kan gegeven worden in een één of meerdaagse training, afhankelijk van de noden van de organisatie. De training wordt op maat e in samenspraak gemaakt opdat ze aansluit bij de behoeften op de werkvloer.

Mogelijke gebruikte methodieken:

 • filmpjes
 • praktische oefeningen
 • groepsgesprekken
 • theoretische modellen (LIFO®, desc, geweldloze communicatie, roos van leary, kernkwaliteiten, etc)
 • checklists en tips
 • interactieve online tools
Ja, ik wil een gratis offerte voor deze in company-training

LEIDING GEVEN VANUIT JEZELF

In deze training bekijken we de verschillende rollen die een leidinggevende op te nemen heeft en hoe je daar zelf instaat. We oefenen op de verschillende stijlen die je kan aannemen in je leiderschap, aangepast aan de medewerker en zijn/haar taken.

We bespreken aspecten als motiveren, delegeren en vergaderen en we gaan dieper in op coachend leidinggeven en op conflicten.

De training is opgebouwd in een goed evenwicht tussen inzicht en praktische oefeningen. Theorie wordt tot een minimum beperkt en er wordt vooral in gezet op het leren van en met elkaar.

De training is bedoeld voor teamcoaches en leidinggevenden uit middle management die leidinggevende skills willen aanleren of ze verbeteren. Voor zij die bewuster willen leiding geven aan hun medewerkers, niet vanuit een rol of een functie, maar vanuit zichzelf. Voor mensen die die bereid zijn of zoekende zijn om vanuit zelfkennis en zelfreflectie het leiderschap op te nemen en bereid zijn om hun oude patronen in vraag te stellen.

Het thema kan zowel in één- als meerdaagse training worden gegeven. De training wordt op maat gemaakt volgens de behoefte van uw organisatie.

Mogelijke gebruikte methodieken:

 • filmpjes
 • praktische oefeningen
 • groepsgesprekken
 • theoretische modellen (LIFO®, situationeel leidinggeven, desc, grow, geweldloze communicatie, roos van leary, kernkwaliteiten, etc)
 • checklists en tips
 • interactieve online tools
Ja, ik wil een gratis offerte voor deze in company-training

“Uit de aanpak blijkt dat je al heel wat ervaring hebt met dergelijke trajecten en goed weet hoe ze aan te pakken. Je slaagt erin om tijdens de sessie iedereen mee te krijgen. Iedereen was ook heel open wat in deze groep niet altijd evident is.”

– SVH

“Je behoudt mooi het evenwicht tussen ernst en lichtheid. Je werkt ook gestructureerd en creëert veiligheid in de groep”

– Frank

“Je weet concepten mooi te vertalen naar de praktijk en in te spelen op de context en behoefte van de deelnemers. Je gebruikt interactieve leermethodes die tot actieve deelname aanzetten, ook buiten de comfortzone van de deelnemers.

– MT