Vuurstof versterkt je leadership

Het is vaak lonely at the top, en ook leiders hebben twijfels en vragen, honger naar inzicht en nood aan persoonlijke groei. Vuurstof richt zich op de zoekende leidinggevenden. Zij die meer willen, dieper willen gaan en meer zichzelf willen zijn in hun functie als leidinggevende.

Daarom gaat Vuurstof voor groei op 3 mogelijke niveaus:

            • GROWTH by awareness
            • GROWTH by interaction
            • GROWTH by knowledge

“Je kunt alleen maar een authentieke leider zijn als je dat leider-zijn kunt laten samenvallen met wie je zelf bent als persoon.”

— Joost Callens

GROWTH BY AWARENESS

Om er 100% te staan als jezelf in de rol van leidinggevende, help ik je naar binnen te keren en te zien, te voelen en erkennen wie je bent. Je benoemt je talenten, je sterktes en je kwaliteiten. Je durft eveneens met je beperkingen, je twijfels, je blinde vlekken en je kwetsbaarheid omgaan. Deze zoektocht leert je groeien naar een authentiek en performant leiderschap.

Je neemt het volledige eigenaarschap op van je rol als leidinggevende, in voortdurende ontwikkeling en groei.

Als systemisch organisatiecoach bied ik je ook inzicht in de systemen en bijhorende patronen waar je op vastloopt in je team of organisatie.

Mogelijke onderwerpen of thema’s in dit groeitraject: Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, Wie je bent versus de rol die je speelt, Controle versus loslaten, Grenzen aangeven, Wat zegt een specifieke case uit je praktijk over jou?

Ja, ik wil groeien!

GROWTH BY INTERACTION

Mis jij als leidinggevende de tijd, de mogelijkheid of de veiligheid om te praten met collega’s over je aanpak en om ideeën op te doen over concrete uitdagingen op de werkvloer? Wil je wel meer leren over hoe je zaken als leidinggevende best aanpakt, maar heb je geen tijd voor langdurige opleidingen?

Vuurstof biedt zoekende leidinggevenden de mogelijkheid om in interactie te gaan met elkaar en om concrete, praktijkgerichte cases aan elkaar voor te leggen. Het uitwisselen van ervaringen en tips, levert je niet alleen concreet inzicht op, maar het creëert tegelijkertijd verbondenheid, erkenning en besef dat anderen met gelijkaardige zorgen, twijfels of vragen zitten. Dit sterkt je als leidinggevende en geeft het gevoel er niet alleen voor te staan.

Mogelijke cases die kunnen aangebracht worden: Omgaan met een moeilijke medewerker, Ontslag, Ziekteverzuim, Hoe delegeren,…

Dit groeitraject bied ik zowel incompany aan als in open aanbod, waarbij verschillende leidinggevenden die van elkaar kunnen leren, bijeengebracht worden.  Dit gebeurt in live of online sessies. Een traject gaat uit van 5 sessies met telkens een 6-tal deelnemers.

We werken vanuit nieuwsgierigheid, motivatie en vertrouwen. Voorwaarden voor een succesvolle intervisie zijn respect en veiligheid, openheid, luisterbereidheid en actieve deelname.

Ja, ik neem graag deel aan een intervisie!

“Voor elke verantwoordelijke, startend of niet, is een intervisie als deze een absolute meerwaarde. Jezelf soms in vraag stellen, leren relativeren en anders kunnen kijken naar een bepaald probleem of vraagstelling, kan de kwaliteit van de organisatie en het eigen functioneren alleen maar versterken.”

— deelneemster intervisie

“Toptrainer, aangename persoonlijkheid. Meer trainer-coach dan zuiver lesgever. Iemand die met veel passie en ervaring training geeft. Je merkt duidelijk dat hij dit graag doet.”

— deelnemer training

GROWTH BY KNOWLEDGE

Leidinggeven vertrekt vaak vanuit intuïtie, gezond verstand en op basis van  soms uitgebreide, soms eerder beperkte ervaring met teams en medewerkers. Zoek je meer kader, onderbouwing of handvaten om te kunnen plaatsen wat je op de werkvloer tegenkomt en meemaakt? Of wil je werken op specifieke competenties en zo als leidinggevende groeien in de omgang met je team?

Vuurstof verschaft op maat gemaakte inzichten over leiderschapsmodellen, -strategiën, maar ook communicatietechnieken etc, die vertrekken vanuit jouw specifieke noden. Vooraf, tijdens en achteraf begeleid ik met actieve oefeningen, korte opdrachten en ga je je inzichten praktisch uitproberen opdat ze duurzaam verankeren in je leidinggevende aanpak.

Mogelijke onderwerpen: Situationeel leidinggeven, Coachend leidinggeven, Feedbackcultuur creëren, Groepsdynamiek, Omgaan met weerstand,

Samen bekijken we hoe die inzichten best verworven worden: individueel of in groep, aan de hand van een online of incompany training, een webinar, een e-learning, blended learning, …

Ja, ik zoek meer leidershapskennis!

De verbindende kracht van kwetsbaarheid 

Merk je dat de verbinding met collega’s en medewerkers niet optimaal is en je meer tegenover elkaar staat dan bij elkaar? Je ervaart spanning, frustratie en ontgoocheling in de ander, maar ook voor gevoelens van onbegrip, kwaadheid,…?

Het helpt wanneer een leidinggevende zich kwetsbaar kan opstellen en van daaruit durft kijken wat er zich aanbiedt, wat er weer mogelijk is. En dat blijkt voor velen een zeer grote drempel te zijn.

In het project “DE VERBINDENDE KRACHT VAN KWETSBAARHEID” onderzoek ik wat de zin is van kwetsbaarheid, wat de redenen en motieven zijn en waar het toe kan leiden.

Ja, ik wil kwetsbaarheid ontdekken!

GROEIEN ALS TEAM

Ben je als leidinggevende daarnaast nog op zoek naar versterking in en voor jouw team, dan kan Vuurstof je ook ondersteunen met teamcoaching, het faciliteren van brainstormsessies en teamdagen voor je teams, staf of raad van bestuur, of bij het voeren moeilijke gesprekken.

We bekijken samen wat je precieze vraag is en welke doelstelling je wilt behalen. Vervolgens werk ik een sessie op maat uit, waarbij ik jou en je team help om resultaten te boeken vanuit verbinding. Ik creëer hiervoor de nodige veiligheid en openheid opdat de zaken op tafel komen die nodig zijn om te groeien als team.

Ja, ik zoek begeleiding voor mijn teamactiviteit!