Vuurstof versterkt je leadership

NIEUW AANBOD VOOR ZOEKENDE LEIDINGGEVENDEN

Als relatief nieuwe, zoekende leidinggevende is het niet altijd evident om je eigen stijl te vinden. Je kopieert wat je altijd al hebt gezien en ervaren hebt van je eigen leidinggevenden, maar je voelt dat het anders zou moeten. 

Je voelt dat je vastzit in een harnas van “ik-moet-het-allemaal-weten-en-kunnen” en je probeert maar wat, op gezond verstand en buikgevoel. En dan merk je dat het niet stroomt.

Maar het kan ook anders! Ik bied je een traject aan waarbij je meer naar jezelf kijkt en ontdekt welke leidinggevende je écht wilt zijn.

Ja, ik wil mijn leiderschap heruitvinden!

“Je kunt alleen maar een authentieke leider zijn als je dat leider-zijn kunt laten samenvallen met wie je zelf bent als persoon.”

— Joost Callens (CEO Durabrik)

GROEIEN ALS TEAM

Staat in jouw team ook de spreekwoordelijke roze olifant in de ruimte of zit er vanalles onder de mat? Heerst er een roddelcultuur en durft men geen feedback aan elkaar geven? Dit bepaalt mee de groepsdynamica én het welzijn van elk van je teamleden.

Je krijg het tij niet gekeerd en zoekt ondersteuning om een gezondere manier van samenwerken te creëren. Je wil een open en transparante teamsfeer waar men elkaar vertrouwt en waar men individueel en als team beter performt.

We bekijken samen wat je wilt bereiken en ik wend al mijn ervaring en expertise aan om jou en je team daarin te ondersteunen.

Ik zoek ondersteuning voor mijn teamaanpak!

De verbindende kracht van kwetsbaarheid 

Merk je dat de verbinding met collega’s en medewerkers niet optimaal is en je meer tegenover elkaar staat dan bij elkaar? Je ervaart spanning, frustratie en ontgoocheling in de ander, maar ook voor gevoelens van onbegrip, kwaadheid,…?

Het helpt wanneer een leidinggevende zich kwetsbaar kan opstellen en van daaruit durft kijken wat er zich aanbiedt, wat er weer mogelijk is. En dat blijkt voor velen een zeer grote drempel te zijn.

In het project “DE VERBINDENDE KRACHT VAN KWETSBAARHEID” onderzoek ik wat de zin is van kwetsbaarheid, wat de redenen en motieven zijn en wat de meerwaarde is voor een leidinggevende.

Ik ben benieuwd naar kwetsbaarheid

Het is vaak lonely at the top, en ook leiders hebben twijfels en vragen, honger naar inzicht en nood aan persoonlijke groei. Ik richt me op de zoekende leidinggevenden. Zij die meer willen, dieper willen gaan en meer zichzelf willen zijn in hun functie als leidinggevende.

Daarom bied ik je ondersteuning aan op 3 mogelijke niveaus:

            • GROWTH by awareness
            • GROWTH by interaction
            • GROWTH by knowledge

Onder mijn begeleiding voel je opnieuw de bezieling: Je voelt je zelfbewuster en verbonden met jezelf en met je medewerkers en je ervaart groei in je rol als leidinggevende. Je kan jezelf zijn en je voelt je energie opnieuw stromen. Je geniet ervan om voluit in je rol te staan.

GROWTH BY AWARENESS

Om 100%  en vanuit jezelf in je rol van leidinggevende te staan, help ik je naar binnen te keren en te zien, te voelen en erkennen wie je bent: je benoemt je talenten, sterktes, kwaliteiten en je durft eveneens met je beperkingen, twijfels, blinde vlekken en kwetsbaarheid aan de slag gaan.

Deze zoektocht leert je groeien naar een authentiek leiderschap vanuit jezelf. Je neemt het volledige eigenaarschap op van je rol als leidinggevende, in voortdurende ontwikkeling en groei.

Als systemisch organisatiecoach bied ik je inzicht in de systemen en bijhorende patronen waar je op vastloopt in je team of organisatie.

Mogelijke onderwerpen of thema’s in dit groeitraject: Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, Wie je bent versus de rol die je speelt, Controle versus loslaten, Grenzen aangeven,…

Deze ondersteuning kan in de vorm van 1op1 coaching. Daarnaast is het ook mogelijk om je aan te sluiten bij een groepstraject waarbij je zelfreflectie zich in een breder kader zal ontvouwen en waarbij je ook zal leren van de processen van de andere deelnemers.

Ja, ik wil groeien!

GROWTH BY INTERACTION

Mis jij als leidinggevende de tijd, de mogelijkheid of de veiligheid om te praten met collega’s over je aanpak en om ideeën op te doen over concrete uitdagingen op de werkvloer? Wil je wel meer leren over hoe je zaken als leidinggevende best aanpakt, maar heb je geen tijd voor langdurige opleidingen?

Vuurstof biedt zoekende leidinggevenden de mogelijkheid om in interactie te gaan met elkaar en om concrete, praktijkgerichte cases aan elkaar voor te leggen. Het uitwisselen van ervaringen en tips levert je niet alleen concrete inzichten op, maar het creëert tegelijkertijd verbondenheid, erkenning en het besef dat anderen met gelijkaardige zorgen, twijfels of vragen zitten. Dit sterkt je als leidinggevende en geeft het gevoel er niet alleen voor te staan.

Mogelijke cases die je kan aanbrengen: Omgaan met moeilijke medewerkers, Ontslag, Ziekteverzuim, Hoe delegeren,…

Dit groeitraject bied ik zowel incompany aan als in open aanbod, waarbij verschillende leidinggevenden die van elkaar willen leren, bijeengebracht worden. Dit gebeurt in live of online sessies. Een traject gaat uit van 5 sessies met telkens een 6-tal deelnemers.

Hou me op de hoogte van de volgende intervisie!

GROWTH BY KNOWLEDGE

Leidinggeven vertrekt vaak vanuit intuïtie, gezond verstand en op basis van  soms uitgebreide, soms eerder beperkte ervaring met teams en medewerkers. Zoek je meer kader, onderbouwing of handvaten om te kunnen plaatsen wat je op de werkvloer tegenkomt en meemaakt? Of wil je werken op specifieke competenties om als leidinggevende te groeien in de omgang met je team?

Ik verschaf op maat gemaakte inzichten over leiderschapsmodellen, -strategieën, maar ook communicatietechnieken etc, die vertrekken vanuit jouw specifieke noden. Vooraf, tijdens en achteraf begeleid ik met actieve oefeningen, korte opdrachten en ga je je inzichten praktisch uitproberen opdat ze duurzaam verankeren in je leidinggevende aanpak.

Mogelijke onderwerpen: Situationeel leidinggeven, Coachend leidinggeven, Feedbackcultuur creëren, Groepsdynamiek, Omgaan met weerstand,

Samen bekijken we hoe die inzichten best verworven worden: individueel of in groep, aan de hand van een online of incompany training, een webinar, een e-learning, blended learning, …

Ja, ik zoek meer leiderschapskennis!

“Toptrainer, aangename persoonlijkheid. Meer coach dan zuiver trainer. Iemand die met veel passie en ervaring ondersteuning biedt. Je merkt duidelijk dat hij dit graag doet.”

— deelnemer training

“Voor elke verantwoordelijke, startend of niet, is een intervisie als deze een absolute meerwaarde. Jezelf soms in vraag stellen, leren relativeren en anders kunnen kijken naar een bepaald probleem of vraagstelling, kan de kwaliteit van de organisatie en het eigen functioneren alleen maar versterken.”

— deelneemster intervisie